Η υλοποίηση αυτής της εφαρμογής έγινε μετά από προσπάθειες πολλών χρόνων και  ελπίζουμε να βοηθήσει τον χρήστη  να φέρει σε πέρας τη δύσκολη εργασία της οινοποίησης στην επιχείρησή του.
Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδος οινολογικού εργαστηρίου.
Μπορεί να εξαγάγει εκτύπωση των οινολογικών εξετάσεων καθώς και τις προσθήκες τις οποίες ο οινολόγος
μπορεί
να επεμβαίνει και να κάνει τις δικές του τροποποιήσεις.

Τα δυνατά σημεία του προγράμματος σημεία είναι μεταξύ άλλων και

1.
Η ευκολία εκμάθησης του με την χαρακτηριστικά πολύ απλή διασύνδεση με τον χρήστη
2.
Η ταχύτητά του καθώς εξάγει τα αποτελέσματα αμέσως μετα την εισαγωγή των μετρήσεων.
3.
Η δυνατότητα παραμετροποίησης που το προσαρμόζει πολύ εύκολα για χρήση σε κάθε εργαστήριο
4.
Η δυνατότητα ελέγχων στην εισαγωγή στοιχείων ώστε να αποφεύγονται λάθη από τον χρήστη.
Copyright © 2020  "Γιώργος Λαμπρόπουλος- Μάκης Πατσιόγιαννης"   κινητό : 6973213196   
Email : glampro1@gmail.com