Αν μετα την εγκατάσταση του προγράμματος οι χαρακτήρες δεν εμφανίζονται σωστα(κυρίως στα Windows 10) 
από τον πίνακα ελέγχου ==>Περιοχή και κάντε τις αλλαγές όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες

 
Το πρόβλημα λύνεται στην καρτέλα Διαχείρηση
Copyright © 2006-2020  "Γιώργος Λαμπρόπουλος"   κινητό : 6973213196    Email : glampro1@gmail.com
Εδώ έχουν επιλλεγεί τα Ελληνικα
Συνήθως ακόμα και να έχετε εγκαταστήσει σαν γλώσσα εμφάνισης τα Ελληνικά η τρέχουσα γλώσσα είναι English
Σε αυτή την περίπτωση πιέστε
Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων συστήματος και απο το αναδυόμενο μενού επιλλέξτε Ελληικά